dissabte, 2 de maig del 2015

NAIXENÇA DE VILANOVA


Soferta i dolça Vilanova,
segons la popular història,
explicarem com vas néixer
i com segueixes tan formosa.

Amb terreny de Cubelles,
tens naixença del despit,
i vas ésser creada
per un geltrunenc decidit.

A la Geltrú, hi dominava
un feudal tan envejós,
que a les núvies s'emportava
al llit abans que l'espòs.

Després d'una altra
tots l'havien d'acceptar,
hi estiguessin o no d'acord,
el despotisme del feudal.

Ell una llei implantà,
el dret de cuixa per a ell sol,
i el geltrunenc, que es volia casar,
dormir amb la dona, era el segon.

Si algun ciutadà hi havia
que no hi estigués d'acord,
impossible li feia la vida
i li restava un mal record.

Un jorn, un casador geltrunenc,
doncs, cara li va plantar,
que la meva dona, fou dient,
ningú l'havia de tocar.

El torrent de la Pastera
traspassà amb la seva dona
i es feren la casa primera
del poble de Vilanova.

I darrera d'ells, es repetí,
fent-se la població gran,
tothom volgué ser vilanoví,
el feudal menyspreant.

Soferta i dolça Vilanova,
tens naixença del despit,
gràcies a aquella parella
el dret de cuixa s'ha finit.


Pep Ventura